«ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ»

12ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ 2019

Στον Καθρέφτη του Νάρκισσου

Σε μια εποχή που λειτουργεί ατομικιστικά και όπου η εικόνα κυριαρχεί αυτονομημένα και επιβάλλει τους δικούς της κανόνες, το θέμα του ναρκισσισμού καθίσταται επιτακτικά επίκαιρο και απαιτεί νέες προσεγγίσεις.

Η μεταμοντέρνα κοινωνία τείνει να παράγει Ναρκισσιστικές προσωπικότητες. Στα πλαίσια της Υπαρξιακής Συστημικής Θεώρησης του Ινστιτούτου Αντίστιξη έχουμε αξιοποιήσει τον αρχαίο μύθο του Νάρκισσου και της Ηχούς, καθώς αναζητούμε τη δημιουργία της Ναρκισσιστικής προσωπικότητας και της ανεπάρκειας της στα πλαίσια των αλληλεπιδραστικών σχέσεων.

Ο εγκλωβισμός στην εικόνα της ομορφιάς που δεν μοιράζεται και δεν οδηγεί σε σχέση, αντίθετα, αναζητά τον άλλο απλώς ως Ηχώ, ως επανάληψη και επιβεβαίωση της προσωπικής αυτάρκειας και υπεροχής.

Στον μύθο του Νάρκισσου αποκρυσταλλώνεται η αποτυχία της προσπάθειας του ανθρώπου να οικοδομήσει μια εγωκεντρική επίγνωση εαυτού, χωρίς την εμβάπτισή του στον άλλο.

Ο εαυτός δεν ανατροφοδοτείται από το βλέμμα του άλλου, καθώς ο Νάρκισσος αδυνατεί να αγαπήσει.

Όλη η διαδρομή που έχει να διανυθεί είναι από την φευγαλέα λάμψη της γοητείας της εικόνας, όπως διεκδικείται απελπισμένα στα μάτια των άλλων, στην ομορφιά να αγαπά, να φροντίζει αυτού που αγαπά και να αξιοποιεί τη διαθέσιμη αγάπη.

Η θεραπεία είναι μακρόχρονη και απαιτητική και απαιτεί την αναζήτηση του ναρκισσιστικού πλήγματος, την κατανόηση των δυναμικών και την αποδοχή εκ μέρους του θεραπευόμενου της ανεπάρκειάς του για ουσιαστικές αγαπητικές σχέσεις.