Ο Δημήτρης Καραγιάννης θα ομιλήσει για
«Το βλέμμα που αγκαλιάζει την ύπαρξη» (περισσότερα…)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ