Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού

Ο σύγχρονος εργασιακός χώρος δύναται να αποτελεί χώρο επένδυσης προσωπικών στόχων, τόπο προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργίας.
Το συναισθηματικό κλίμα που δημιουργείται στον εργασιακό χώρο επηρεάζει τόσο την απόδοση προς όφελος της επιχείρησης, όσο και την ποιότητα ζωής του ίδιου του εργαζομένου.
Η σύγχρονη διοίκηση των επιχειρήσεων δεν ασχολείται μόνο με την διαχείριση των κρίσεων που αναμφισβήτητα θα προκύψουν, αλλά και με την πρόληψη των εντάσεων και των δυσλειτουργιών.
ekp prosΗ φροντίδα των εργαζομένων προσφέρει την ανάπτυξη της εργασιακής λειτουργικότητας, καθώς επιτρέπει την ανάδειξη δυνάμεων και ικανοτήτων. Μια φροντίδα που δεν περιορίζεται στα μπόνους, αλλά αναδεικνύει τη σημαντικότητα του προσώπου του εργαζομένου.
Η γνώση των δυναμικών των επαγγελματικών ομάδων επιτρέπει την ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, αφού ευνοεί την κατανόηση παραγόντων, όπως τα κίνητρα-επιθυμίες, οι ικανότητες, οι αξίες, η διαφορετικότητα, η λειτουργική επικοινωνία, οι στόχοι, η στρατηγική σκέψη και η ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια προσωπικού εστιάζουν στη μελέτη όλων αυτών των παραγόντων, χωρίς όμως να αγνοούν της αρχές της ιεραρχίας. Είναι σχεδιασμένα, ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών επαγγελματικών χώρων και να προσφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες με βιωματικό συμμετοχικό τρόπο που επιτρέπει την προσωπική ανανέωση και την λήψη αποφάσεων για νέες προοπτικές.