Η δημιουργία ενός θετικού μικροκλίματος στον επαγγελματικό χώρο ευνοεί τελικά όχι μόνο την αποτροπή των συγκρούσεων, αλλά και την επίτευξη νέων στόχων και νέων προοπτικών.