Η Αντίστιξη είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για εκπαίδευση στην συστημική ψυχοθεραπεία από την European Family Therapy Association (EFTA) και συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΚΕΨΟ) και την Ελληνική ΕΘΟΣ.
Το Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Υπαρξιακή Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες της ψυχικής υγείας (ψυχίατρους, παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς).

Έχει διάρκεια 2 χρόνια, σε εβδομαδιαία συχνότητα, και προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διετούς εκπαίδευσης στην συστημική σκέψη και θεραπεία, την επαγγελματική ενασχόληση και εμπειρία σε χώρους ψυχικής υγείας και οπωσδήποτε την προσωπική θεραπεία του υποψήφιου θεραπευτή.
Η εκπαίδευση στην οικογενειακή θεραπεία περιλαμβάνει την συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε :

-Παρακολούθηση συνεδριών οικογενειακής θεραπείας σε μονόδρομο καθρέφτη και συμμετοχή τους ως συνθεραπευτών.
-Συμμετοχή σε προσομοιώσεις οικογενειακής θεραπείας ως θεραπευτές ή ως μέλη οικογένειας.
-Ανάλυση τεχνικών θεραπείας από την παρακολούθηση συνεδριών με χρήση video.
-Παρουσίαση επιστημονικών άρθρων στην θεραπεία οικογένειας με αναφορά στις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
-Συγγραφή γενεογράμματος και θεραπευτικών συνεδριών από προσωπικές τους θεραπευτικές συνεδρίες.