Εκπαίδευση

 

Συστημική Σκέψη & Θεραπευτική Πράξη
Εκπαιδευτικό σεμινάριο που εισάγει στον συστημικό τρόπο κατανόησης των δυναμικών της οικογένειας και των ανθρωπίνων ομάδων. Απευθύνεται σε ειδικούς της ekp systψυχικής υγείας: Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρους, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Διαρκεί δύο χρόνια και γίνεται με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Θεραπεία Οικογένειας
Η Αντίστιξη είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για εκπαίδευση στην συστημική ψυχοθεραπεία από την European Family Therapy Association (EFTA) και συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΚΕΨΟ) και την Ελληνική ΕΘΟΣ.

 

 

Εποπτεία Συστημικών Ψυχοθεραπευτών
Η ομαδική εποπτεία στην Υπαρξιακή Συστημική Ψυχοθεραπεία, στο πιστοποιημένο από την European Family Therapy Association (EFTA) εκπαιδευτικό και θεραπευτικό Ινστιτούτο Αντίστιξη, αποτελεί την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής εργασίας των νέων ψυχοθεραπευτών.

 

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

ekp syst

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αντίστιξη αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή ekp systφροντίδα των θεραπευομένων και στην αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση των νέων θεραπευτών, ευρίσκεται σε διαρκή αλληλαντίδραση με ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.

 

 

 

Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών
Οι νέοι καιροί σχετίζονται με την νέα τεχνολογία. Μερικά CD-ROM περικλείουν όλη την διδακτέα ύλη και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να προσφέρει άπειρη πληροφόρηση σ’ όλους τους γνωστικούς τομείς.

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Προσωπικού

Ο σύγχρονος εργασιακός χώρος δύναται να αποτελεί χώρο επένδυσης προσωπικών στόχων, τόπο προσωπικής ανάπτυξης και δημιουργίας.
Το συναισθηματικό κλίμα που δημιουργείται στον εργασιακό χώρο επηρεάζει τόσο την απόδοση προς όφελος της επιχείρησης, όσο και την ποιότητα ζωής του ίδιου του εργαζομένου.