ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Metropolitan Hotel

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ

09.00 – 10.30 Στρογγυλό Τραπέζι

Υπαρξιακές αλλαγές ως απάντηση στις δραματικές αλλαγές της κρίσης

Συντονιστής: Δ. Καραγιάννης

Το θάρρος της αλλαγής, αντίσταση στην καταθλιπτική συμμόρφωση

Δ. Καραγιάννης

Στη δίνη της θεραπευτικής αλλαγής, θεραπευτής και θεραπευόμενος

Ε. Καραγιάννη

Video: Δημιουργικές ανάσες σε άνυδρους καιρούς

Δ. Καραγιάννης – Ε. Καραγιάννη