ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015,
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΠΛΙΟ