ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κου ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕ ΘΕΜΑ “Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”