5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Συγκαλείται από 27 ώς 30 Σεπτεμβρίου 2012 στον Βόλο με την συμπαράσταση της Μητροπόλεως Δημητριάδος, το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών υπό τον γενικό τίτλο Ψυχοθεραπεία και Ποιμαντική: Αποκαλύψεις της Ύπαρξης. Ο θεσμός αυτός απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα υπαρξιακά και θρησκευτικά ζητήματα κατά την άσκηση του έργου τους, και στοχεύει στον θεωρητικό και πρακτικό διάλογο μεταξύ θεολογίας και ψυχοθεραπείας.

Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:

Υπαρξιακά ζητήματα στη θεραπευτική πράξη.
Αντιστοιχίες και συναντήσεις των βιωμάτων θεραπευτή και θεραπευόμενου, ποιμένα και ποιμαινόμενου.
Η ελευθερία στη θεραπευτική και στη ποιμαντική σχέση.
Το ψυχικό τραύμα στην θεραπεία και στην ποιμαντική
Η οικονομική κρίση στη θεραπευτική και στη ποιμαντική σχέση.
Η σεξουαλικότητα στη θεραπέια και στην Ποιμαντική.
Υπαρξιακά ερωτήματα που συνδέονται με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Δίπλα στον άνθρωπο που πεθαίνει.
Η μοναξιά του θεραπευτή και του ποιμένα.

θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Πληροφορίεσ και εγγραφές: www.orthopsy2012.gr