Αλληλοτροφοδοτούμενα στοιχεία στη ζωή η ροή και η δομή. Αναγκαία και τα δύο.

Μόνο δομή, συνεπάγεται ακαμψία.

 Μόνο ροή, συνεπάγεται χάος.

Η λειτουργική συνύπαρξη των δύο απαιτεί την ύπαρξη μέτρου.

Συγκλονιστική η φράση του Ηράκλειτου: Ρέειν εν τω δομείσθαι  και δομείσθαι κατά το ρέειν.

Ο συνεχής συνδυασμός ροής και δομής, η διαρκής αλληλεπίδραση τους απαιτείται στην διεργασία της ψυχοθεραπείας καθώς ακολουθεί με πειθαρχία τους κανόνες, αλλά έχει την ελευθερία να εξατομικεύεται, γίνεται μοναδική, όταν προσεγγίζει το κάθε μοναδικό πρόσωπο.