Με αφορμή τον εορτασμό των δέκα χρόνων των Συμποσίων της Αντίστιξης, το 10 ο Συμπόσιο
αφιερώθηκε σε έννοιες πολύ σημαντικές που έχουν παραχθεί ή μελετηθεί στο Ινστιτούτο
και που αξιοποιούνται θεωρητικά και κλινικά, τόσο στην Αντίστιξη, όσο και από τους
εκπαιδευμένους Υπαρξιακούς Συστημικούς θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί στην
Αντίστιξη.
Τα θέματα παρουσιάστηκαν από ομάδες εργασίας και ήταν τα ακόλουθα:
 Αντίστιξη ως αντίληψη σχετίζεσθαι.
 Ευχαριστιακός τρόπος ζωής.
 Κατακερματισμός και Απαρτίωση.
 Ροή και δομή στην Ψυχοθεραπευτική διεργασία.
 Ο πυρήνας της αδιαφοροποίητης ομορφιάς.
 Η Αλλαγή.
 Η ελευθερία του Θεραπευτή.
 Ομαδική Ψυχοθεραπεία.
 Η Εκπαίδευση Υπαρξιακών Συστημικών Θεραπευτών της Ελληνικής περιφέρειας
και της Κύπρου.