Οι σκοτεινές πλευρές του Θεραπευτή: Συνηχήσεις και αντιστίξεις στη θεραπευτική διεργασία.

 Η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου στα πλαίσια της Υπαρξιακής Συστημικής θεώρησης είναι μια συνεχής αλληλεπίδραση που καλεί τον θεραπευτή σε μια εσωτερική διεργασία και ένα διαρκή αναστοχασμό.

Σ’ αυτή τη διεργασία ο θεραπευτής μοιραία θα έρθει σε επαφή τόσο με τις δυνατότητές του, όσο και με τα σκοτεινά του σημεία. Καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις συνήχησης – εκεί όπου τα βιώματά και τα προβλήματα του θεραπευόμενου συνηχούν με τα δικά του με κίνδυνο τον εγκλωβισμό στα άλυτα προσωπικά του θέματα.

Καλείται επίσης να συνδημιουργήσει καταστάσεις αντίστιξης, δηλαδή αμοιβαίου εμπλουτισμού με τον θεραπευόμενο, όπου θα μπορεί να υπερβαίνει τις προσωπικές του δυσκολίες και θα ευοδώνει την εξέλιξη του θεραπευόμενου, αλλά τελικά κα τη δική του προσωπική εξέλιξη.