Καθώς η ψυχοθεραπεία ανιχνεύει την Ελευθερία

Η ελευθερία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια για την Υπαρξιακή Συστημική θεώρηση, αλλά αποτελεί όχι μόνο το πλαίσιο για τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και το ζητούμενο για την προσωπική αυτοπραγμάτωση.

Η ψυχοθεραπεία στοχεύει να ονομάσει τα τραύματα του παρελθόντος, να εξηγήσει τις δυσκολίες του παρόντος, καθώς εστιάζει στη σκουριά που επικάθεται και εμποδίζει την προσωπική ανάπτυξη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεις τις προσωπικές επιλογές, ώστε να μην καθορίζονται από τα αρνητικά βιώματα της οικογένειας καταγωγής και να αποτελούν προϊόν επιθυμίας και βούλησης.

 Ο θεραπευτής καλείται να ελευθερώνει τον θεραπευόμενο, χωρίς να επιβάλλει τις δικές του θεωρήσεις. Συγχρόνως ανιχνεύει και ο ίδιος την προσωπική του ελευθερία, καθώς δεν καλύπτει τις δικές του ανάγκες για αγάπη και αναγνώριση μέσω του θεραπευόμενου, υπερασπιζόμενος την ευθύνη του να στηρίζει και να αποσταθεροποιεί.