ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κου ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ