“ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ”

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης όπου νέοι εκπαιδευόμενοι και έμπειροι ψυχοθεραπευτές συναντιούνται σε αλληλεπίδραση και μοίρασμα εμπειρίας και ζωής, η θεωρία συνάντησε την κλινική πράξη στο απαιτητικό θέμα του ναρκισσισμού που αναφύεται με την εστίαση στην εικόνα της μεταμοντέρνας εποχής μας.