ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σάββατο 9 Απριλίου 09:30 – 18:00

Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης»

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

e-mail : [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας : 210 6447122