ΣΤΙΣ 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ,

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ”,

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ “ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ”:

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ,

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ “CLASSICAL FILOXENIA HOTEL”.