ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΚΑ ΚΟΛΩΝΙΑ