ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2014,

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:”Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑ”

ΩΡΑ 18:30

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23, ΣΠΑΤΑ