Σώμα – Καρδιά – Πνεύμα: Αγωνιώδη ερωτήματα σε έναν συναρπαστικό, καινούριο κόσμο.

Η παρουσία του κόσμου που κατέκλυσε τις διαθέσιμες αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης φανερωσε τη δίψα των ανθρώπων για επεξεργασία των νέων δεδομένων.

Το τρυφερό, ζωντανό κλίμα επέτρεψε την εσωτερίκευση και την προσωπική διεργασία καθώς και την αίσθηση μετοχής σε μια κοινότητα προσώπων.

Οι επόμενες δύο συναντήσεις στην Ελληνοαμερικανική Ένωση