Το Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αντίστιξη αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή φροντίδα των θεραπευομένων και στην αρτιότερη δυνατή εκπαίδευση των νέων θεραπευτών, ευρίσκεται σε διαρκή αλληλαντίδραση με ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.

Η Αντίστιξη διοργανώνει σεμινάρια και επιστημονικές θεματικές ευκαιρίες για την διαρκή εκπαίδευση των θεραπευτών σε θέματα Υπαρξιακής Συστημικής Ψυχοθεραπείας. Η εκπαίδευση δια βίου δεν δηλώνει ανεπάρκεια, αλλά ικανότητα πρόσληψης, μεταβολισμού και δημιουργίας νέας γνώσης.

Στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται θεματικές επιστημονικές συναντήσεις με προσκαλεσμένους σημαντικούς επαγγελματίες της ψυχικής υγείας .

Σημαντική κατάκτηση αποτελεί το τακτικό ετήσιο συμπόσιο για νέους και έμπειρους θεραπευτές, που έχουν εκπαιδευτεί στην Αντίστιξη. Το σεμινάριο αυτό προσφέρει την ευκαιρία να γίνει μοίρασμα των νέων προβληματισμών από την κλινική θεραπευτική εργασία και την ερευνητική εργασία και επεξεργασία των νέων θεωρητικών αναζητήσεων.

Συμπόσια Αντίστιξης