Το συμπόσιο της Αντίστιξης  του 2021 δεν θα μπορούσε να έχει άλλο θέμα παρά αυτό της επιθυμίας, καθώς συναντιόμαστε από κοντά μετά από μακρά περίοδο εγκλεισμού. Είναι γεγονός ότι η επιθυμία αναζωπυρώνεται σε συνθήκες στέρησης.

Επιθυμία: η εμπειρία μιας έλλειψης, μιας ώθησης που μας απειλεί και ταυτόχρονα μιας δύναμης που μας ξεπερνά, μιας υπέρβασης.

Επιθυμία: ελπίδα, πίστη στο καινούργιο, πίστη στη δύναμη που προέρχεται από την ζωή.

Πρόκειται για την ευχαριστιακή θέαση του κόσμου.

Η επιθυμία εκφράζει την ζωή, η ανάγκη εκφράζει την επιβίωση.

Η απουσία επιθυμίας αντιστοιχεί σε θάνατο. Όποιος στερείται επιθυμίας, απλώς επιβιώνει.

Η κτητική διάθεση είναι μια ανάπηρη μορφή επιθυμίας. Η επιθυμία για τον άλλο, όταν επιζητεί να προσδιορίσει την πορεία του, ενώ ονομάζεται φροντίδα είναι κυριαρχία. Είναι αφόρητος ο εγκλωβισμός να είναι κάποιος παγιδευμένος στα όνειρα ενός άλλου.

Η επιθυμία στην ώριμη έκφρασή της απαιτεί την ανάληψη ευθύνης.

Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και την ματαίωση, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι που επιθυμούσαμε πάρα πολύ, ενώ κάποιοι άλλοι το έχουν επιτύχει, για μας έχει χαθεί η ευκαιρία.

Η επιθυμία προκαλεί κυματισμούς, όπως το βότσαλο στην επιφάνεια της λίμνης. Εμπνέει, κινητοποιεί, προβληματίζει, ξυπνάει, ενθουσιάζει.

Για να είναι όμως η επιθυμία γόνιμη, χρειάζεται και ένα Νόμο. Χάρις στο Νόμο, η ανθρώπινη επιθυμία γίνεται πιο έντονη, πάλλεται. Δίχως τον φραγμό του Νόμου η επιθυμία βυθίζεται και πεθαίνει.

Τι σημαίνει Νόμος; Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, να τα απολαμβάνουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα. Υπάρχουν πάντα περιορισμοί στη ζωή.

Η επιθυμία ως κλήση, εμπεριέχει την υπευθυνότητα να απαντήσουμε στο κάλεσμά της.

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει επιθυμία, θέληση και απόφαση.

Η επιθυμία του Θεραπευτή σύμφωνα με τον Lacan είναι «να σιωπά την αγάπη» !

Ενεργεί ο Θεραπευτής έτσι που να θέτει τον θεραπευόμενο μπροστά στα διλήμματά του, να καταστήσει δυνατή την συνάντηση με την αλήθεια της ασυνείδητης επιθυμίας του .

Ο Θεραπευτής κυρίως επιθυμεί να ελευθερώσει ο θεραπευόμενος την επιθυμία του και να αναλάβει την ευθύνη να την εκπληρώσει.

Ο Θεραπευτής επιθυμεί να μπορέσει ο θεραπευόμενος να δει την ομορφιά της ψυχής του.