Σεπτέμβρης

Η επιστροφή με διστακτικά βήματα…

Η μάσκα – καινούργια πραγματικότητα στη ζωή μας

Η αναγκαία απόσταση για να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε

Και όμως…

Θα μάθουμε να χαμογελάμε με τα μάτια ,

Θα μάθουμε να αγκαλιάζουμε με τα μάτια,

Θα μάθουμε να συμπονούμε με τα μάτια

 και να επιμένουμε στο λόγο που εξανθρωπίζει έστω κι αν πολλοί ήχοι σβήνονται πίσω από τη μάσκα.

Θα διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό της αρχής

 και θα συναντηθούμε στην επιθυμία για περισσότερη αυτογνωσία,

 στην επιθυμία για αυθεντική επικοινωνία

 με την ελπίδα , ότι η κοινή δοκιμασία που διανύουμε, θα αναδείξει την αυθεντικότητα και την αέναη λαχτάρα για ζωή.