Ο Δημήτρης Καραγιάννης θα ομιλήσει για
«Το βλέμμα που αγκαλιάζει την ύπαρξη»,
καλεσμένος του παραρτήματος Λειβαδιάς, της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας.
17 Ιανουαρίου 2016 18.30
Αίθουσα Διοικητηρίου, Φίλωνος 35 – 39, Λειβαδιά

!!!!!!!!!!!!!!