Όσο οι διεργασίες αναπτύσσονταν ξεπερνούσε τα στενά όρια του εαυτού της και ξανάβρισκε την ευρυχωρία της καρδιάς, ξανάβρισκε δηλαδή ολάκερη την μητρότητα.