Η Ολομέλεια της Αντίστιξης είναι μια ευκαιρία μοιράσματος κλινικής εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης μεταξύ των Ειδικών Συνεργατών της Αντίστιξης. Πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα.

Για τον μήνα Φεβρουάριο του 2023, η συζήτηση στην ολομέλεια αφορούσε τις  Αρχές και τις έννοιες της Υπαρξιακής Συστημικής Ψυχοθεραπείας, όπως ο κάθε ειδικός επιστήμονας έχει μεταβολίσει και αξιοποιεί στην κλινική του εργασία με θεραπευόμενους της Αντίστιξης. Ένα μοίρασμα που εμπλούτισε όλους, καθώς αφορούσε αποκρυσταλλωμένη προσωπική εμπειρία.

Επίσης, στην Ολομέλεια συζητήθηκαν οι δράσεις, ημερίδες και συζητήσεις στις οποίες οι Ειδικοί παρευρέθηκαν ως Προσκεκλημένοι Ομιλητές στην Αθήνα.  Μοιράστηκαν το περιεχόμενο της εισήγησης  αλλά και τα ερωτήματα του κοινού και την πολύτιμη αλληλεπίδραση.

Η επόμενη Ολομέλεια της Αντίστιξης είναι προγραμματισμένη για τις 9 Μαρτίου 2023.