Η επιθυμία έχει μια ψηλή κορμοστασιά και στις παλάμες της καίει η απουσία. Η επιθυμία γεννάει η ίδια το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει.

Ο. Ελύτης

2-4 Ιουλίου στο Ναύπλιο, Συνεργάτες του Θεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου “Αντίστιξη”, Υπαρξιακοί Συστημικοί Ψυχοθεραπευτές εκπαιδευμένοι στην «Αντίστιξη» και νέοι Εκπαιδευόμενοι Ψυχοθεραπευτές συναντιούνται στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης σε μια θεωρητική και κλινική επεξεργασία της επιθυμίας ως κατάφαση ζωής.