Η θεραπεία οικογένειας βοηθά την οικογένεια να απεμπλακεί και να επιτρέψει στα μέλη της και κύρια στα παιδιά να ελευθερώσουν τις δημιουργικές δυνάμεις τους.