Μήπως έρωτας είναι ένα βλέμμα που διαπερνά την επιφάνεια και συναντά τον πυρήνα ομορφιάς, που έχει ο κάθε άνθρωπος;