Ο Δημήτρης Καραγιάννης θα μιλήσει για τη σχέση των γονιών ως πλαίσιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους.

Σάββατο 14 Μαίου 19:00

Φαρών 23, Καλαμάτα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ