Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης οι ομάδες εποπτείας ψυχοθεραπευτών της Αντίστιξης θα βρεθούν στην ορεινή Βυτίνα όπου θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν διεξοδικά για την αλληλεπίδραση Θεραπευτή – θεραπευόμενου σύμφωνα με την υπαρξιακή συστημική θεώρηση.