Σας γνωρίζουμε ότι στις αυριανές εκλογές της ΕΛΕΣΥΘ θα συμμετέχει η συνεργάτης μας Σιδέρη Ειρήνη.

Στις 05/03/2016, ώρα: 10:00 , στο Κέντρο Παιδοψυχικής υγιεινής, Ηπείρου 17, θα συμμετέχει η συνεργάτης μας, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπεύτρια, Σιδέρη Ειρήνη για μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

( σε περίπτωση αδυναμίας προσωπικής προσέλευσης υφίσταται η δυνατότητα εξουσιοδότησης σε μέλος που θα παρίσταται)