Διαζύγιο: Μια επώδυνη λύση, που αν είναι εύκολη δεν αποτελεί απάντηση