«Όσοι δεν μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν, είναι καταδικασμένοι να το επαναλαμβάνουν».