Οι ομάδες Εποπτείας Υπαρξιακών Συστημικών Ψυχοθεραπευτών της Αντίστιξης, μελέτησαν τον Αναστοχασμό ως εργαλείο στην ψυχοθεραπευτική εργασία και στην προσωπική τους ανέλιξη.