Το ” Αλλάζει ο άνθρωπος” ανακηρύχθηκε στην αρχική ψηφοφορία στα 10 δημοφιλέστερα Βιβλία, στην κατηγορία “Ελληνικό non-fiction” για τα Βραβεία Public 2019!
Η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πρώτου Βιβλίου ξεκίνησε!
Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ!

https://www.publicbookawards.gr/2019/vote2019.php?auto=1&CatID=3&id=1271&fbclid=IwAR0StlhzPc_-Axwc3EfQwbjat3XYa9GpUqLOCa5q5ZraHocOAsIAKUxoT24