Η μια επιθυμία ξεδιπλώνεται μέσα από την άλλη. Επιθυμίες που αντέχουν μέσα στον χρόνο και κρατούν άσβεστη τη φλόγα της ζωής.