Αντίστιξη

Η «Αντίστιξη» αποτελεί ένα σύγχρονο Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής Συστημικής προσέγγισης που ιδρύθηκε από τους παιδοψυχίατρους – ψυχοθεραπευτές Δημήτρη και Ελένη Καραγιάννη το 1993 ως «Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Οικογένειας» και μετεξελίχτηκε σε «Αντίστιξη».

Η Αντίστιξη είναι πιστοποιημένο Ινστιτούτο εκπαίδευσης στην συστημική ψυχοθεραπεία από την European Family Therapy Association (EFTA), είναι μέλος της EFTA – TIC (Training Institutes Chamber) και συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ), την ΕΘΟΣ και την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος.

Η «Αντίστιξη» στηρίζεται στη συναντίληψη αφ ενός της Υπαρξιακής θεώρησης, που εστιάζει στη μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου και στα σημαντικά ερωτήματα της ύπαρξης, της νοηματοδότησης της ζωής και στην επώδυνη αναζήτηση της ελευθερίας και αφ ετέρου της Συστημικής θεώρησης, που επιτρέπει τη ολική θέαση των ανθρωπίνων συστημάτων και των δυναμικών διεργασιών τους.

Στα πλαίσια αυτά ευνοείται η ανάπτυξη υγιών λειτουργικών σχέσεων με όρους αντίστιξης, δηλαδή η αξιοποίηση των διαφορετικών απόψεων και φωνών στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο και στην ευρύτερη κοινότητα. Στη ψυχοθεραπευτική σχέση ενισχύεται η ενεργή συμμετοχή του θεραπευομένου και αξιοποιούνται οι υγιείς δυνάμεις του καθώς και η επιθυμία του για αλλαγή.

Ο όρος «αντίστιξη» προέρχεται από την πολυφωνική μουσική και αναφέρεται στη μελωδική αυτοτέλεια των φωνών σ’ ένα πολυφωνικό αρμονικά ισορροπημένο σύστημα, το οποίο επιτρέπει σε δύο ή περισσότερες φωνές να αναπτυχθούν μελωδικά με τον πλέον ελεύθερο τρόπο, όχι διαμέσου των συνηχήσεων, αλλά παρά τις συνηχήσεις.