Το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό έργο της Αντίστιξης πλαισιώνεται από το διαρκές ερευνητικό έργο που δεν εστιάζεται τόσο στην έρευνα της ψυχοπαθολογίας, αλλά κυρίως αφορά την αναζήτηση της λειτουργικότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις και ιδιαίτερα τις συντροφικές, τις οικογενειακές και τις εργασιακές. Παράλληλα γίνεται συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων Υπαρξιακής Συστημικής Θεώρησης και παρουσίασή τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Την περίοδο αυτή είναι υπό εξέλιξη οι ερευνητικές εργασίες:
– Όροι λειτουργικότητας στην σύγχρονη οικογένεια.
– Ευχαριστιακή βίωση του γάμου.
– Ανάπτυξη του Υπαρξιακού Συστημικού Μοντέλου.
– Η κατάθλιψη ως καθήλωση στην αίσθηση αδικίας.
– Η αξιοποίηση των συναισθημάτων στην επικοινωνία.
– Η επαγγελματική εξουθένωση στον χώρο της υγείας.
– Η λειτουργία οικογενειών με παιδιά που εμφανίζουν
συναισθηματικές διαταραχές.

– Οικογένειες με Μικτούς Διεθνικούς γάμους.
– Σχέση Μητέρας – Κόρης.
– Η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας στη μεταμοντέρνα εποχή.