Μενέλαος Κανάκης

Ο Μενέλαος Κανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, τη
ς Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας της Αθήνας και Ψυχ
ολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τη θεραπ
ευτική και εκπαιδευτική του κατάρτιση στην Συστημική Υπαρξιακή
Θεραπεία στο Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αντίστιξη.
Συνεργάζεται σαν υπαρξιακός συστημικός ψυχοθεραπευτής  με το
Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο “Αντίστιξη”.
Είναι Συντονιστής  Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Ελληνικού Ε
ρυθρού Σταυρού, όπου είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση εθελο
ντών και προσωπικού του Ε.Ε.Σ. καθώς και το συντονισμό παροχ
ής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προαγωγής της ψυχικής υγεία
ς σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, εθελοντές και προσωπικό το
υ Ε.Ε.Σ.
Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο
NEW DAY στη θεραπευτική αντιμετώπιση διατροφικών
διαταραχών  και άλλων
συναισθηματικών δυσκολιών και με το HEALTH SPA CENTER DA
Y στη θεραπευτική αντιμετώπιση μετατραυματικού στρες , διατροφι
κών  διαταραχών και άλλων συναισθηματικών δυσκολιών .
Συνεργάζεται με Παιδικούς Σταθμούς στην οργάνωση  σχολών
γονέων,  τη συμβουλευτική και κατευθύνσεις ατομικά και σε
ζευγάρια  γονέων καθώς και την αξιολόγηση  της ψυχοκινητικής
ανάπτυξης  παιδιών, και του  παιδικού  ιχνογραφήματος.
Συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδεύσεις, ιδιωτεύει σαν
συστημικός – υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής και είναι μέλος της
Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας.