Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η εφηβεία είναι η αναπτυξιακή φάση ανάμεσα στην συνδεδεμένη με την οικογένεια εμπειρία της παιδικής ηλικίας και στις ποικίλες προκλήσεις και ευκαιρίες της ενήλικης ζωής.

Οι έφηβοι για να μπορέσουν να ζήσουν σήμερα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο χρειάζονται νέες δεξιότητες: Να νιώθουν ασφάλεια μέσα στην ρευστότητα του περιβάλλοντος, να είναι ικανοί να πάρουν τις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους, να εντάσσονται σε διαφορετικές ανθρώπινες ομάδες, διατηρώντας την μοναδικότητά τους.Ψυχοθεραπεία-Εφήβων

Αναδύονται ερωτήματα από συμπεριφορές του εφήβου που σχετίζονται με την αναμόχλευση των προσωπικών πεποιθήσεων, επιλογών, και στάσεων των γονιών που αμφισβητούνται.

Για να μπορέσει να σχηματίσει ταυτότητα ο έφηβος, απαιτείται να ανήκει σε ένα στέρεο σύστημα. Η επίτευξη της υγιούς αυτονόμησης του εφήβου απαιτεί από τους γονείς να παραμένουν οι ίδιοι ζωντανοί με προσωπικό νόημα ζωής και υγιείς προσωπικές σχέσεις.

Η ατομική ψυχοθεραπεία των εφήβων προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εκτίμησης, αποδοχής και διαθεσιμότητας. Δημιουργεί τους όρους, ώστε ο έφηβος να βιώνει ένα λειτουργικό σχετίζεσθαι, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει στην ζωή του, αναλαμβάνοντας την προσωπική του ευθύνη.

Η αποτελεσματική ατομική ψυχοθεραπεία των εφήβων προϋποθέτει την παράλληλη ψυχοθεραπευτική εργασία με τους γονείς.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields