Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία όπου το παιδί διερευνά κεντρικά θέματα ζωής που το απασχολούν, μέσα από το παιχνίδι.

Παίζοντας το παιδί και μέσω ειδικών παρεμβάσεων εκ μέρους του παιγνιοθεραπευτή, του δίνεται η δυνατότητα και η ελευθερία να πλάσει τον κόσμο του. Έναν κόσμο μέσα στον οποίο υπάρχει το ίδιο το παιδί σύμφωνα με τη δική του προσωπική ιστορία και τη δική του ερμηνεία την οποία δίνει για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του.Παιγνιοθεραπεία

Η ώρα της θεραπευτικής συνεδρίας είναι ένας χώρος που :
i. το παιδί εμπεριέχεται και γίνεται αποδεκτό όπως είναι χωρίς κριτική, με πλήρη σεβασμό.
ii. ενισχύεται να εκθέσει τη μη λειτουργική συμπεριφορά του και τη διορθωτική στάση απέναντι στο πρόβλημα και επομένως τη λύση του προβλήματος
iii. ευνοείται η έκφραση των συναισθημάτων στο παιχνίδι του, με κατανόηση και ενίσχυση εκ μέρους του παιγνιοθεραπευτή.
iv. ενισχύονται τα κίνητρα για διευθέτηση, η αντικατάσταση του άγχους με ηρεμία και χαλάρωση και η επεξεργασία των «απαγορευμένων» συναισθημάτων (π.χ. επιθετικότητα, φόβοι).

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ιδιωτικό πλαίσιο (απόρρητο) και ασφαλή χώρο, όπου αναπτύσσεται η έκφραση εαυτού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παιδί εξερευνά περιοχές μέσα στις οποίες θα μπορέσει να εσωτερικεύσει δύναμη και ν’ ανακαλύψει την χαρά της ανάπτυξης.

Η παιγνιοθεραπεία προϋποθέτει την παράλληλη ψυχοθεραπευτική εργασία με τους γονείς.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields