Ομαδική Ψυχοθεραπεία Μητέρων

Οι κοινωνικές αλλαγές, η αλλαγή του τρόπου ζωής, καθώς και η εργασία της γυναίκας θέτουν νέα θέματα στην ανατροφή των παιδιών. Οι νέες μητέρες καθώς διαφοροποιούνται από το παρελθόν αναζητούν την ταυτότητά τους.
Σε μία θεραπευτική ομάδα μητέρων, γυναίκες με παιδιά διαφορετικών ηλικιών μοιράζονται εμπειρίες μητρότητας.Ομαδική-Ψυχοθεραπεία-Μητέρων

Μαθαίνουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών, να παρέχουν την αναγκαία φροντίδα και ταυτόχρονα να οδηγούν τα παιδιά στην αυτονόμηση.

Η θεραπευτική ομάδα μητέρων δεν εξαντλείται σε σεμιναριακό επιφανειακό επίπεδο γενικών αρχών ανατροφής. Παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν την προσωπική ανάπτυξη, τη συζυγική σχέση, καθώς και την λειτουργικότητα και το σχετίζεσθαι της οικογένειας καταγωγής.

Η ευθύνη για τα παιδιά γίνεται κίνητρο θεραπευτικής αλλαγής. Στην πορεία ανάδειξης της μητρότητας, αναδεικνύεται και η θηλυκότητα.

Τελικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας μητέρων είναι η προσωπική αυτογνωσία και ολοκλήρωση, όπως κατακτάται από την κατανόηση και επεξεργασία των πολλών διαφορετικών ρόλων της σύγχρονης γυναίκας.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields