Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ζευγαριών

Νέα ζευγάρια που αναζητούν καλύτερη λειτουργικότητα συμμετέχουν στην θεραπευτική ομάδα ζευγαριών, όπου προσφέρεται η ευκαιρία να επεξεργασθούν γεγονότα, προβληματισμούς και συναισθήματα που αφορούν την επικοινωνία του ζευγαριού, την ανατροφή των παιδιών και την σχέση με τις οικογένειες καταγωγής.

Το κάθε ζευγάρι αντιμετωπίζεται αφ’ ενός ως μονάδα και αφ’ ετέρου ως δύο ξεχωριστά πρόσωπα καθώς ευνοείται και η προσωπική εξέλιξη του κάθε συντρόφου.Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ζευγαριών

Με σεβασμό και αναγνώριση της μοναδικότητας του συμβολαίου ζωής του κάθε ζευγαριού ευνοείται η χάραξη της αυθεντικής του πορείας, ενώ παράλληλα αξιοποιείται η αντίστοιχη θετική ανέλιξη των άλλων ζευγαριών.

Αναζητούνται οι σύγχρονοι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας με βάση την ισότητα της διαφοράς και η αξιοποίηση των διαφορετικών τους οπτικών με στόχο την δυνατότητα συναντίληψης.

Η θεραπευτική ομάδα ζευγαριών απευθύνεται σε ζευγάρια που έχουν αδιαπραγμάτευτη δέσμευση στον γάμο τους και διευθύνεται από ζευγάρι θεραπευτών.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields