Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία στοχεύει στην κατάκτηση της προσωπικής αυτογνωσίας και στην ανάπτυξη λειτουργικών τρόπων σχετίζεσθαι.
Ο θεραπευτής δημιουργεί το κλίμα της αποδοχής, του σεβασμού, της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, όπου τα μέλη επεξεργάζονται σημαντικά θέματα της ζωής τους και μοιράζονται επώδυνα συναισθήματα και βιώματα που εμποδίζουν την προσωπική τους εξέλιξη.
Η εμπειρία της καθολικότητας ανακουφίζει τα μέλη των ομάδων. Δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη ή σκέψη που να κινείται εντελώς έξω από την εμπειρία των άλλων ανθρώπων.
Στην ομαδική θεραπευτική διεργασία τα μέλη ανακαλύπτουν ότι είναι σημαντικά για τους άλλους και γίνονται εμψυχωτές αλλαγής σε μια θετική πορεία ζωής. Η υπέρβαση των ορίων του εγώ λυτρώνει και δίνει νόημα στη ζωή.
Η θεραπευτική ομάδα προσφέρει το αμοιβαίο καθρέφτισμα των μελών, το οποίο δεν είναι παρορμητική άνευ όρων εκτόνωση, αλλά πράξη δέσμευσης και ευθύνης που ενέχει τη δύναμη της διορθωτικής εμπειρίας.Ομαδική-Ψυχοθεραπεία
Οι δεξιότητες ζωής που κατακτιούνται δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της ομάδας, αλλά μπορούν να μεταφερθούν στις σημαντικές προσωπικές τους σχέσεις.
Η ομαδική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε λειτουργικά άτομα και η επιλογή των μελών αποτελεί ευθύνη του θεραπευτή.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields