Θεραπεία Οικογένειας

Η θεραπεία οικογένειας περικλείει εμπιστοσύνη στην ίδια την οικογένεια. Η ενασχόληση με την Οικογενειακή Θεραπεία σημαίνει την πεποίθηση ότι κάθε οικογένεια παρά τις όποιες δυσλειτουργίες, την δυστυχία και τον πόνο, περικλείει επίσης δυνάμεις που δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

theraoik

Μια αντίθετη στάση που εκφράζει τον γραμμικό τρόπο σκέψης του αιτίου και του αιτιατού, όταν εφαρμόζεται στην οικογένεια ενοχοποιεί τους γονείς αντί να τους ελευθερώνει. Η ενοχοποίηση και η συνεπαγόμενη ακύρωση των γονιών, οδηγεί στην ακύρωση και των θετικών τους δυνάμεων.

Η ύπαρξη συμπτώματος στο παιδί αντιμετωπίζεται όχι ως ατομικό του πρόβλημα, αλλά ως αποτέλεσμα δυσλειτουργικών οικογενειακών σχέσεων.

Η θεραπεία οικογένειας στον Παιδοψυχιατρικό χώρο είναι παράγοντας καταλυτικός, που βοηθά την οικογένεια να απεμπλακεί και να επιτρέψει στα μέλη της να ελευθερώσουν τις δυνάμεις τους από την φθορά της παθολογίας και να τις στρέψουν προς την δημιουργική ανάπτυξή τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, έχει δείξει ότι δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός συνεδριών για τις περισσότερες οικογένειες.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields