Ειδική Θεραπευτική Παρέμβαση σε Διαζύγια

Ανεξάρτητα από τις ευχές για αιώνια συνύπαρξη η σύγχρονη πραγματικότητα καταγράφει ότι ο ένας στους τέσσερεις με πέντε γάμους καταλήγει σε διαζύγιο.

Το τέλος του γάμου, συνήθως οδηγεί σε επώδυνες εμπειρίες και κάποτε και σε οδυνηρές διαμάχες τους πρώην συντρόφους. Άσχετα με την κοινωνική αποδοχή, το διαζύγιο αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα για τα παιδιά που βιώνουν την απειλή από την αποσταθεροποίηση της οικογένειάς τους και την αγωνία για την νέα κατάσταση.Παρέμβαση σε Κρίση

Πέρα από τις ακραίες νομικές αντιπαραθέσεις, όπου δυστυχώς η στοιχειώδης λογική μοιάζει να χάνεται, καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως όμηροι ή ως όπλο στην διαμάχη των πρώην συζύγων, υφίστανται και περιπτώσεις γονιών που αποφασίζουν να διασώσουν, κατά το δυνατόν, τα παιδιά τους από την δική τους αστοχία.

Η υπεύθυνη στάση των ειδικών στις καταστάσεις αυτές δεν επιτρέπει τον άκοπο εφησυχασμό και την μονομερή καταγραφή της ευθύνης. Η όποια απάντηση λαμβάνει υπ’ όψιν τον ψυχικό πόνο του παιδιού.

Η θεραπευτική παρέμβαση στις περιπτώσεις διαζυγίου στοχεύει στην επίτευξη σταθερών κανόνων στοιχειώδους συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων, ώστε να μην εμπλέκονται τα παιδιά στις διαμάχες των γονιών τους.
Παράλληλα, δίνεται ευκαιρία για προσωπική θεραπεία για όποιον γονιό το θελήσει, ώστε να μπορέσει να σταθεί υπεύθυνα και ώριμα στις νέες συνθήκες, να οικοδομήσει νέους λειτουργικούς τρόπους σχετίζεσθαι και να θέσει προσωπικούς στόχους στην καινούρια περίοδο ζωής.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields