05/11/2015, ΚΥΠΡΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ : “ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ”