Γεωργακοπούλου Μαρία

Η κ. Γεωργακοπούλου Μαρία σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of Kent όπου και απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of ΑrtsPsychoanalytic Studies in the Ηumanities. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία στο Θεραπευτικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Αντίστιξη». Αρχικά συνεργάζεται με το ΚΕΚ του Δ. Ζωγράφου, Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου, ΝΕΛΕ Ανατολικής Αττικής και άλλους φορείς, και αποκτά σημαντική εμπειρία στην Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική ατόμων που υφίστανται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειων, Πρόσφυγες, Ατομα με Ειδικές ανάγκες, Παλιννοστούντες κλπ). Την τελευταία δεκαετία εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια ατόμων , ζευγαριών και ομάδων (συνεργασία με την «Αντίστιξη», το Συμβουλευτικό κέντρο Οικογενειών Δ.Ζωγράφου, και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών) .